A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Бериславський професійний аграрний ліцей"

Кваліфікаційна характеристика професій

Дата: 30.05.2020 00:20
Кількість переглядів: 381

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія   Бджоляр

 • Код 6123
 • Кваліфікація - бджоляр 3-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

 1. Склад бджолиної сім’ї.
 2. Значення і функції бджолиної матки, її відмінність від робочих бджіл.
 3. Роль трутнів в бджолиній сім’ї.
 4. Залежність розподілу робіт в бджолиній сім’ї у зв’язку з віковими і функціональними змінами робочих бджіл.
 5. Особливості поведінки і роботи бджіл-збиральниць.
 6. Особливості життєдіяльності бджіл в в залежності від пори року.
 7. Значення вулика для бджолиної сім’ї.
 8. Будову вуликів, їх види.
 9. Види  пасічницького інвентарю та правила його використання.
 10.  Характеристику реманента для викачування меду та переробки воскової сировини.
 11.  Правила догляду за бджолиними сім’ями в зимову пору року.
 12.  Види та основні характеристики продуктів бджільництва.
 13.  Принцип організації ветеринарної служби.
 14.  Ветеринарно-санітарні правила утримання бджіл.
 15.  Класифікацію хвороб, шляхи їх розповсюдження та основи дезинфекції.
 16.  Техніку постановки  вуликів у зимівник.
 17.  Техніку виставлення вуликів із зимівника.
 18.  Основні законодавчі акти з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 19.  Основи організації праці
 20.  Основи законодавства про працю.

ВМІЄ:

 1. Організовувати робоче місце.
 2. Виконувати підсобні та допоміжні роботи з догляду за бджолами.
 3. Виконувати підсобні та допоміжні роботи з одержання продуктів бджільництва.
 4. Визначати придатність вуликів, типу зимівника, готувати інструменти, обладнання  і матеріали до роботи.
 5. Здійснювати поточний ремонт приміщення, огорожі, устаткування та інвентарю.
 6. Ремонтувати та фарбувати вулики.
 7. Очищувати та навощувати рамки.
 8. Підготовляти вулики з бджолами для перевезення їх на медозбір чи зимівник.
 9. Утеплювати гнізда, збирати гнізда на зимівлю.
 10.  Розставляти вулики на пасіці.
 11.  Приймати участь в огляді бджолиних сімей.
 12.  Готувати цукровий сироп, медово-цукрове тісто і білкові підкорми.
 13.  Підгодовувати бджолині сім’ї.
 14.  Складати заявки на придбання лікувальних препаратів і дезинфікуючих засобів.
 15.   Готувати дезинфікуючі розчини.
 16.  Виконувати ремонт та догляд за вуликами, пасічними будівлями, інвентарем.
 17.  Виконувати ветеринарно-санітарне обслуговування пасік.
 18.  Вживати профілактичних засобів по боротьбі з хворобами та шкідниками бджіл.

19. Дотримуватись основних законодавчих актів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та основ законодавства про працю.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія   Бджоляр

 • Код 6123
 • Кваліфікація - бджоляр 4-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Основи племінної справи.

2. Умови розвитку та кормовий режим маточних личинок.

3. Ознаки плідних та неплідних маток.

4. Способи та техніку виведення бджолиних маток.

5. Правила підсаджування маток та маточників у сім’ї.

6. Кормовий режим личинок.

7. Техніку формування нуклеусів.

8. Технологію пакетного бджільництва.

9. Хвороби бджолиного розплоду та дорослих бджіл та способи їх лікування.

10. Ознаки отруєння бджіл отрутохімікатами та способи їх лікування.

11. Заходи щодо профілактики із хворобами бджіл.

12. Способи одержання й збереження маточного молочка.

13. Способи одержання й збереження бджолиної отрути.

14. Способи одержання й збереження квіткового пилку.

15. Способи одержання й збереження прополісу.

16. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного

      захисту.

ВМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Виконувати роботи з догляду за бджолами на матковивідних, племінних та

    обпилювально-медових фермах, пасіках.

3. Виводити і замінювати матки.

4. Готувати сім’ї-виховательки та підгодовувати їх.

5. Прищеплювати личинки.

6. Вибраковувати маточники та бджолині матки.

7. Формувати нуклеуси для спарювання та підсаджування бджолиних маток. 8.     Відбирати  плідних маток та відправляти їх замовникам.

9. Формувати нові бджолині сім’ї штучним способом.

10. Формувати пакети бджіл для пересилання.

11. Використовувати бджіл на медозборі та запиленні сільськогосподарських культур.

12. Привчати бджіл до запилювальних культур.

13. Виявляти хворі бджолині сім’ї, підготовляти та відправляти на дослідження бджіл і зразки розплоду.

14. Збирати маточне молочко, прополіс, квітковий пилок.

15. Вести облік та документацію на матковивідних і племінних пасіках.

16. Додержуватись правил і  норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Кваліфікація: А1

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин; норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грует та підбрати відповідні шини; норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища; техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки; основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори).

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів.

Дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

 1. Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора